Personalized Marketing là gì?

0
Đây là thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Marketing, nói về marketing cá nhân hóa cho thương hiệu. Hay nó còn là phương pháp...