fbpx

VIDEO

TVC Online là sự kết hợp khôn khéo tinh hoa của quảng cáo truyền hình và thế mạnh của quảng cáo trực tuyến nhằm mang tới những cơ hội mới truyền tải giá trị thương hiệu tới người tiêu dùng

ĐIỂM NỔI BẬT

CÁC ĐỊNH DẠNG ẤN TƯỢNG

INSTREAM VIDEO

OUTSTREAM VIDEO

ITVC VIDEO

INTERACTIVE VIDEO

ĐĂNG KÝ BRAND AWARENESS

Tham gia tiếp cận nguồn inventory có độ phủ lớn nhất Việt Nam chỉ trên một nền tảng quản lý duy nhất