fbpx

Ngân hàng

Tài chính DN

Chuyên đề

Kỹ năng

Chuyên gia PTNL

Giảng viên

Tài nguyên

VietnamBankers

PROGRAMMATIC PREMIUM ADMATIC

Mức giá cố định, lượng inventory ổn định, kết nối inventory ngoài Admicro, one-to-one deal.

ĐIỂM NỔI BẬT

Giá cố định đảm bảo tính minh bạch, cho phép khách hàng dễ dàng lên plan cho chiến dịch. Giá tính theo CPC hoặc CPM

Chạy được tất cả các format và các môi trường hiện có của admicro từ PC – Video – Mobile

Có thể lựa chọn 2 gói mua: Premium hoặc Safe & Economy

Anti waste: Công nghệ chống trùng lặp độc giả với khả năng xuyên adformat, xuyên môi trường, xuyên thiết bị, giúp tối đa độ phủ đồng thời tiết kiệm chi phí hơn trước.

Đối tượng khách hàng sử dụng Admatic là ai?

Admatic phát huy khả năng tốt nhất cho nhu cầu chạy branding, phủ đúng đối tượng, phủ rộng… Đặc biệt khi chạy branding với đa thiết bị, đa format, đa môi trường.

Vì vậy, Admatic có thể giải quyết các nhu cầu sau của khách hàng:

  •  Nhu cầu branding nói chung: ra mắt hay duy trì hình ảnh thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ, dự án…
  •  Nhu cầu chạy phủ đúng đối tượng, targeting sâu theo nhu cầu độc giả.
  •  Nhu cầu tìm giải pháp phủ rộng nhưng với chi phí thấp hơn.
  •  Nhu cầu tìm giải pháp phủ đè đối thủ trên tất cả các môi trường, tất cả ad format khác nhau
  •  Nhu cầu phủ thông điệp trên nhiều adformat, môi trường, thiết bị khac nhau mà giảm thiểu trùng lặp độc giả tốt hơn giải pháp trước đây.
  •  Nhu cầu retargeting liên tục không bị đứt khi chuyển format, môi trường hay thiết bị.

CÁC GÓI GIẢI PHÁP

  • Gói Premium: ngoài mức giá cố định còn cho phép khách hàng segment, target, customise quảng cáo của họ trên các site Premium của hệ thống.
  • Sefe&Economy: quảng cáo giới hạn tính năng targeting nhưng giá chỉ còn khoảng 50% so với giá thông thường.

Khi nào bạn nên sử dụng gói Safe & eco? Khi nào dùng gói premium?

Nếu bạn muốn chọn độc giả sâu hoặc quan tâm chạy trên tập hợp các website có chất lượng thì chọn gói premium là hợp lý.

Nhưng nếu bạn muốn độ phủ tối đa, với chi phí rẻ nhất mà không quan tâm đến chọn website, chỉ cần các targeting cơ bản thì gói Safe&eco sẽ có lợi thế.

 

ĐĂNG KÝ GIẢI PHÁP PROGRAMMATIC VÀ LEAD GENERATION

Hành trình cùng MBD thuyết phục độc giả thành khách hàng