fbpx

Ngân hàng

Tài chính DN

Chuyên đề

Kỹ năng

Chuyên gia PTNL

Giảng viên

Tài nguyên

VietnamBankers

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ

Content Marketing Consultancy đồng hành cùng các nhãn hàng trong việc triển khai các chiến lược truyền thông tổng thể từ việc tìm hiểu thông tin thị trường, nắm bắt insight khách hàng, đến đưa ra giải pháp, kế hoạch truyền thông và báo cáo, đánh giá hiệu quả chiến dịch.

CÁC BƯỚC TƯ VẤN

STEP 1

NGHIÊN CỨU THÔNG TIN

STEP 2

TƯ VẤN GIẢI PHÁP, KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

STEP 3

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH

STEP 4

BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ