fbpx

Ngân hàng

Tài chính DN

Chuyên đề

Kỹ năng

Chuyên gia PTNL

Giảng viên

Tài nguyên

VietnamBankers

VIEWPLUS - TĂNG VIEW BÀI PR

Hình thức quảng cáo tự nhiên (Native Advertising) giúp doanh nghiệp thu hút thêm nhiều đối tượng độc giả mục tiêu, bằng cách tăng cường hiển thị các box giới thiệu bài viết đã đăng tải trên hệ thống AdMicro Adnetwork.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

VIEW PLUS

Cách tính giá: đấu thầu theo CPC

Vị trí: cột phải hoặc trong dòng tìm kiếm tin

Cách thức hiển thị: Các bài PR hiển thị trong các box riêng trên trang báo

ĐĂNG KÝ GIẢI PHÁP TĂNG VIEW BÀI PR

Với hệ thống 13 trang báo điển tử và trang thông tin điển tử lớn với nhiều nhóm nội dung đa dạng. Chúng tôi cung cấp giải pháp booking bài PR độc quyền và chuyên nghiệp